5 Haiwan Korban Paling Afdal Malaysia

Qurban ialah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Ibadah korban melibatkan penyembelihan haiwan tertentu dengan niat ikhlas dan mengikut ordinan yang ditetapkan dalam Islam.

Ibadah korban dilaksanakan pada hari raya Aidiladha yang jatuh pada 10 Dhul-Hijjah dalam kalendar Hijriah.

Dalam Islam, pengorbanan merupakan salah satu ibadah penting yang dilakukan oleh umat Islam. Pengorbanan dibuat sebagai satu bentuk pengorbanan dan kesyukuran kepada Allah SWT.

Dalam pelaksanaan ibadah korban, terdapat beberapa jenis haiwan yang dibenarkan untuk dikorbankan mengikut peruntukan agama Islam. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci jenis haiwan korban mengikut peruntukan Islam.

Sejarah Qurban

Qurban merupakan amalan yang dilakukan oleh umat Islam sebagai satu bentuk ibadah dan pengorbanan kepada Allah SWT. Amalan ini mempunyai akarnya sejak zaman Nabi Ibrahim.

Mengikut cerita dalam al-Quran, Nabi Ibrahim (AS) menerima wahyu daripada Allah Yang Maha Kuasa untuk mengorbankan anaknya, Ismail (AS). Walau bagaimanapun, sebelum Nabi Ibrahim (AS) menjalankan perintah itu, Allah Yang Maha Kuasa menggantikan Ismail (AS) dengan seekor domba.

Peristiwa ini merupakan ujian kesetiaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Yang Maha Esa. Sejak itu, qurban telah digunakan sebagai amalan sunnah yang diulang setiap tahun pada bulan Zul-Hijjah, bulan terakhir dalam kalendar Hijra.

Qurban juga merupakan salah satu rukun Islam bagi mereka yang mampu mengamalkannya.

Jenis Haiwan Kurban Utama

Haiwan untuk korban utama yang dianjurkan untuk dikurbankan dalam Islam adalah sapi, kambing, dan domba. Ketiga jenis hewan ini memiliki status yang paling utama dan seringkali dipilih oleh kebanyakan umat Muslim dalam melaksanakan ibadah kurban.

Hewan-hewan ini dianggap paling layak sebagai kurban karena memiliki ukuran yang cukup besar dan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat.

1. Sapi

Sapi merupakan hewan kurban yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Sapi yang akan dikurbankan haruslah memiliki umur minimal 2 tahun dan sihat secara fisik.

Haiwan ini biasanya memiliki ukuran yang besar dan dapat memberikan banyak daging kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sapi merupakan pilihan yang sangat baik sebagai haiwan kurban karena memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi.

2. Kambing

Kambing juga merupakan salah satu jenis haiwan yang boleh dibuat korban dalam agama Islam. Kambing yang dikurbankan haruslah berumur minimal 1 tahun dan sihat.

Kambing memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sapi, sehingga lebih mudah dalam proses penyembelihan dan pembagian daging kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Domba

Domba juga menjadi pilihan umum sebagai haiwan kurban dalam Islam. Domba yang akan dikurbankan haruslah berumur minimal 1 tahun dan sehat secara fisik.

Domba memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sapi dan kambing, sehingga lebih mudah dalam proses penyembelihan dan pembagian daging kurban.

4. Lembu

Lembu, yang sering disebut sebagai kerbau, juga dapat dijadikan haiwan kurban. Lembu memiliki ukuran yang lebih besar daripada sapi, sehingga dapat memberikan lebih banyak daging untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

5. Unta

Unta adalah salah satu jenis haiwan kurban yang diperbolehkan dalam Islam. Uniknya, unta dapat menghasilkan daging, susu, dan juga kulit yang dapat dimanfaatkan.

Meskipun kurang umum digunakan sebagai hewan kurban, unta tetap menjadi pilihan bagi beberapa umat Muslim.

Ibadah kurban dalam agama Islam membutuhkan pemilihan haiwan kurban yang sesuai dengan ketentuan agama.

Sapi, kambing, dan domba menjadi pilihan utama sebagai hewan kurban karena saiznya yang besar dan manfaatnya yang signifikan.

Namun, terdapat juga jenis haiwan kurban lainnya seperti lembu dan unta yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu.


Soalan Lazim

Apakah jenis utama haiwan korban dalam Islam?
Jenis utama haiwan korban dalam Islam ialah lembu, kambing dan biri-biri.

Bagaimana untuk memilih haiwan korban yang baik?
Haiwan korban yang baik mestilah sihat secara fizikal, sekurang-kurangnya mengikut keperluan agama, dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Bolehkah haiwan korban dimakan oleh orang yang melakukan pengorbanan?
Ya, selepas proses penyembelihan dan pengagihan daging kepada haiwan korban yang berhak boleh dimakan oleh orang yang melakukan pengorbanan dan juga boleh diagihkan kepada orang yang memerlukannya.

Originally posted 2023-08-29 01:30:00.

Leave a Comment